ZWCAD programma var importēt DGN, DWF, DXF, TIFF, JPG, PDF (PDF underlay) un eksportēt var DXF, SAT, WMF, JPG, PDF faila formātus. Papildus moduļi var eksportēt arī citus formātus pēc vajadzības. ZWCAD programma izdrukas var veikt no 2 režīmiem MODEL un LAYOUT. Esošie LAYOUT uzstādījumi, kuri veikti AUTOCAD vai citā CAD programmā, paliek nemainīgi. Atbalsta .CTB un .STB izdrukas stilus.