Visus redzamos objektus izkārtojumā var eksportēt uz jaunu modeļa vietu. Izkārtojumus var pat eksportēt komplektos.