Programmā iespējams izveidot automātiskās tabulas specifikācijām un eksplikācijām. Iespējams arī importēt MS EXCEL formātā sagatavotās tabulas, kā arī eksportēt ZWCAD programmā sagatavotās tabulas uz CSV formātu, kas vēlāk viegli apstrādājamas MS EXCEL vai OPEN OFFICE programmās.