ZWCAD programmas Professional versijai ir pieejami papildus dažādi industrijas moduļi, kurus vajadzības gadījumā var pievienot programmai, piemēram, CADprofi HVAC&Piping, MDT, MDT-point cloud u.c. Gadījumā, ja ir vajadzīgs automatizēt ikdienas funkcijas, kuras atkārtojas, tad iespējams uzprogrammēt arī nestandarta papildu moduļus, piemēram nogāžu zīmēšanai ir pieejams modulis SLOPES (nogāzes angļu val.).