Programma ZWCAD sākot ar 2017.gada versiju atbalsta topogrāfiju sagatavošanu atbilstoši Valsts Zemes dienesta šabloniem.

Lai veiktu VZD atbilstošus iestatījumus ZWCAD programmai, lūdzu, izpildiet instrukcijas norādījumus.